Instructie checklist

Er zijn tien vogelsoorten waarvoor we met vaak weinig inspanning veel kunnen doen in de bouw. Het zijn soorten die bij bouwprojecten soms in de knel komen, zoals de bedreigde gierzwaluw en huismus. Maar het zijn ook soorten die we met de bouw juist mooie kansen kunnen bieden! Daarnaast profiteren nog tal van andere algemeen voorkomende tuin-, water- en stadsvogels van bouwen met aandacht voor ‘groen'.

Met uw bouwplan in de hand licht u het gehele project door om te kijken waar kansen liggen voor vogels en groen. U kiest dan één of meerdere van de vier 'Bouwstenen' die aan een project zijn verbonden: Muren, Daken, Groen en Water.

In drie stappen

Stap 1. Kies één of meerdere 'Bouwstenen' waarvoor u een advies wilt

Stap 2. Beantwoord de ja-nee vragen.

Stap 3. Alle vragen doorlopen? Dan vragen we u de contactgegevens in te vullen. Uw persoonlijke advies verschijnt vervolgens direct op uw scherm én u krijgt een e-mail met een link naar het advies toegestuurd.

U kunt direct aan de slag met natuur- en vogelvriendelijke maatregelen!

 

 

Terug